Uskoro Skaka aplikacija za sunećenje preko Facebooka

Uskoro Skaka aplikacija za sunećenje preko Facebooka

SARAJEVO, 31. januar 2018, (Rajvosa365.com) – Gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka dao je zeleno svijetlo informatičkom sektoru Gradske Uprave da do kraja ove godine pokušaju izraditi aplikaciju za sunećenje preko Facebooka kako bi ovaj čin bio podignut na viši nivo i bio u skladu sa modernim tehnologijama.

“Pred nama je četvrta industrijska revolucija i mi moramo pronaći način da sunećenje ne bude prva žrtva industrijske revolucije koja je najavljena i u Davosu tokom sastanka mnogobrojnih lidera. Zadatak je veoma kompleksan i izuzetno zahtjevan a samim tim i veoma težak, ali  mi ni po koju cijenu ne smijemo sebi dozvoliti da se ljudi ne sunete samo zato što većinu svog vremena provode gledajući u svoj pametni telefon ili vise na društvenim mrežama poput Facebooka.” izjavio je Sviđan Šerovac uposlenik Gradske Uprave koji trenutno radi u informatičkom sektoru, a zadužen je za programski razvoj ove aplikacije.

Predviđeno je da aplikacija Skaka za sunećenje preko Facebooka bude završena do kraja 2018. godine, a način na koji bi ova aplikacija tehnički odrađivala predviđenu radnju ostaje dio poslovne tajne.